Vasaros stovykla šeimoms „Pabūkime kartu“

NEMOKAMA Vasaros stovykla šeimoms „Pabūkime kartu“

2019 07 27 – 2019 07 29

PROGRAMA

Stovyklos veiklos yra parengtos pagal kelias dienas. Užsiėmimų tikslas į jas įsigilinti  ir formuoti mąstymą žaidimų pagalba.

 

Atvykimo diena (1 diena)

1 tema Susitikimų rytas: stovyklos temų apžvalga, taisyklių kūrimas ir pristatymas, žaidimai, stovyklos tikslo pristatymas.
Šios dienos laikas skirtas pažinčiai, prisistatymui, bendravimo bei draugiškumo įgūdžiams stiprinti. Tuo pat metu nusakomos bei kuriamos stovyklos taisyklės, darbo terapinėse ir šeimų grupėse taisyklės.

2 tema Svarbiausi dalykai mano gyvenime. Vertybių sistema:

Kaip pagalbinė priemonė  įsigilinti į temą – naudojama Maslow poreikių piramidė. Įtraukiama šeimos samprata, mokymosi ir pasiekimų siekimas, socialinių ryšių mezgimas, hobio ir laisvalaikio planavimas, grožis ir sveikata.
Užsiėmimas skirtas suprasti ir suvokti pagrindinius padedančius tobulėti asmens poreikius, kokią
reikšmę pasirinkimai turi jų asmeniniame ir socialiniame gyvenime, kuo esame panašūs ir kuo unikalūs.

Veikla:
 12 stiprinančių klausimų anketa
 Piešinys „Gėlės žiedas“
 Minčių lietus „Aš esu vienintelė ir nepakartojama“
 Laiškas sau
 Mano herbas – simbolinė prasmė ir misija gyvenime
 Kortelių dėlionė „Svarbiausias – menkiausias“
 Žvilgsnis pro filtrą
 Nuoskaudų taupyklės deginimas

2 Diena

3 Tema: Mano mintys, jausmai ir nuotaikos. Pozityvus nusiteikimas.
Aprašymas: Užsiėmimas skatins pažinti savo bei kitų žmonių, šeimos narių nuotaikas ir jausmus, nuspėti
elgesio būdus. Analizuosime žmogaus emocijas tokias kaip džiaugsmas, pasitikėjimas, baimė, nuostaba,
liūdesys, pasišlykštėjimas, pyktis, smalsumas. Stebėsime veido mimikas, kurios suteiks galimybę atpažinti
emocijas.
Veikla:
 Mano portretas saulės spinduliuose
 Veido mimikų raiška
 Emocijų valdymo pratimai
 Atstūmimo įveika
 Pasitikėjimo jausmo kūrimas
 Pagalbos prašymas
 Akloji geometrija/džiaugsmas
 Emocijų plakatas

4 Tema: Mano mintys jausmai ir nuotaikos. Išmanusis konfliktų sprendimas, pykčio valdymas, asmens
reakcijos į stresą, temperamentas, iššūkiai aplinkoje, priešiškumas.
Aprašymas: užsiėmimas skirtas jausmų bei elgesio kontrolei, mokant pažinti savo neigiamus būdo bruožus ir
juos keisti teigiamais, suprasti keliamos įtampos priežastis ir sugebėti išlikti ramiam priešiškoje, rizikingoje
aplinkoje.

Veikla:
 Autogeninė treniruotė/įtaiga
 Pratimas „Taip-ne“
 Savo temperamento vertinimas, tėvų temperamento vertinimas/ diskusija, kokias konfliktines
situacijas gali paskatinti temperamento skirtumai.
 Pykčio valdymo pratimai

3 Diena

5 Tema: Gyvenimo kelio pasirinkimas. Išmoktų žinių ir įgūdžių aptarimas. Atsisveikinimas
Aprašymas: Užsiėmimas skirtas suvokti atsisveikinimo svarbą bei įtvirtinti mintį, jog įgytos žinios padės
siekti asmeninių gyvenimo tikslų.
Veikla:
 Laisvas kritimas
 Laiškas mamai/dukrai/tėčiui/broliui
 Atsisveikinimo puokštė

4 Diena

6 tema susitaikymas su atsisveikinimu. Šios dienos tikslas dirbti kartu su savo emocijomis ir linksmai, galbūt su ašaromis akyse, išmokti atsisveikinti su naujais bičiuliais.

 

Stovykla vyks:
Kaimo turizmo sodyba,
Darsūniškio g. 51,
Meškučių kaimas,
Kruonio sen.,
Kaišiadorių rajonas.

Daugiau informacijos ir registracija telefonu 

Asta Griniutė +370 674 07 520

Projektą „Darni šeima“ dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija