Socialinės dirbtuvės „Auksinės rankos”

Nuo 2022 metų Kaune, Žaliakalnyje, Kapsų g. 11 veikia socialinės dirbtuvės „Auksinės rankos”. Jos yra skirtos pirmiausia ilgalaikiams bedarbiams bei į gyvenimą ir darbo rinką sugrįžtantiems buvusiems „paribio žmonėms”, tačiau čia savo medžio darbus galės atlikti ir kiti miesto bendruomenės nariai.

Dirbtuvės yra įsikūrusios jaukioje Kapsų gatvelėje, šalia Utenos gatvės ir Savanorių prospekto Kaune.

Socialinių dirbtuvių įkūrėjas yra Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai”, įkurtas Kaune 2004 metų kovo mėnesį. Pagrindinės fondo veiklos kryptys – priklausomybių prevencija, priklausomybės ligų „Dienos centro” vedimas ir sveikstančių asmenų integracija į darbo rinką, socialiniai verslai („Jūsų ūkvedys”, „Auksinės rankos”) pagalba socialinės rizikos šeimoms bendradarbiaujant su „Maisto banko” programa, socialinėje atskirtyje esančių asmenų ir ilgalaikių bedarbių integracija į darbo rinką.

Fondo patirtis socialiniame versle – 10 metų

Socialinio verslo srityje LPF „Gyvenimo vartai” pirmąją paramą gavo 2013 metais. Medžio malkų gamybos projektas Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje buvo sėkmingai vykdomas 5 metus. Kauno mieste fondas nuo 2017 m. išbandė socialinio paslaugų verslo „Jūsų ūkvedys” organizavimą, kur grįžtantys į gyvenimą bei darbo rinką asmenys gali pasiūlyti atlikti pastatų priežiūros ir remonto paslaugas.

Darbus su dirbtuvių dalyviais aptaria ir jiems padeda profesionalus medžio meistras.
Darbus su dirbtuvių dalyviais aptaria ir jiems padeda profesionalus medžio meistras.

Pagrindinės tikslinės socialinių dirbtuvių „Auksinės rankos” grupės – sveikstantys priklausomi asmenys, grįžtantys į gyvenimą ir į darbo rinką bei ilgalaikiai bedarbiai ir kiti kauniečiai, priklausantys socialinės rizikos grupėms.

Dėmesio centre – medžio darbai

Numatoma, kad tam tikromis dienomis dirbtuvės bus atviros ir Žaliakalnio bei viso Kauno bendruomenės atstovams, besidomintiems medžio darbais, norintiems ką nors pasigaminti ar susitaisyti. Planuojama, kad ateityje dirbtuves galės aplankyti ir moksleivių grupės, čia bus galima… net atšvęsti gimtadienį.

„Auksinių rankų” dirbtuvių prioritetas – medžio darbai. Tam disponuojame kol kas dar megėjiškomis išilginio, juostinio pjovimo, skersavimo, gręžimo staklėmis bei medžio pjovimo, šlifavimo, išdeginimo įrankiais. Kiekvieną kartą atvykstantiems į dirbtuves pravedamas darbo saugos instruktažas, dalyviai nemokamai aprūpinami reikiamomis darbo saugos priemonėmis (ausinės, akiniai). 

Dirbtuvėse yra reikalingiausios darbui mėgėjiškos medžio apdirbimo staklės ir įrankiai.

„Auksinių rankų” dirbtuvės pradėtos įrengti pačio LPF „Gyvenimo vartai” lėšomis, kitais nuosavais materialiniais ištekliais ir savanorišku darbu. Pirmuoju dirbtuvių rėmėju nuo 2022 m. pavasario tapo Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) kuruojama „Alternatyvių investicijų detektoriaus” (AID) programa.  Iš privačių rėmėjų pirmoji mums padėjo S. Videikos įmonė „Santera„.

Dar daugiau medžio apdirbimo įrankių

2022 m. rudenį LPF „Gyvenimo vartai” laimėjo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO fondo NVO institucinio stiprinimo konkursą. Šio projekto dėka galėjo įsigyti dar šiek tiek naujos įrangos bei medžiagų dirbtuvėms. Tačiau išaugus elektros ir energijos kainoms, tam nuolatos ieškome paramos.

Prieš užsiėmimus su profesionalaus medžio meistro pagalba parengiami brėžiniai, planuojamas darbas

LPF „Gyvenimo vartai” dirbantys specialistai pasirengę nuolatos padėti į užsiėmimus ateinantiems žmonėms ir socialiai jautriais klausimais. Konsultantai pasirengę nemokamai padėti pasirašyti kokybiškesnę CV, surinkti informaciją apie prieinamas darbo vietas bei mokymus, konsultuoti, pagelbėti tvarkant dokumentus, tarpininkauti įsidarbinant. Todėl į dirbtuves atėję kad ir ilgalaikiai bedarbiai gali būti integruoti į darbo rinką, nes konsultantai padeda susirasti ir pastovų darbą.

Siekiame ir pokyčių žmogaus viduje

Tokiu būdu, socialinės dirbtuvės yra orientuotos ir į pasikeitimus jų lankytojų vertybėse, jų viduje. Nepaprastai džiaugiamės matydami, kaip žmonės „užsidega” veiklai ir padaro gražius medžio dirbinius, skirtus savo šeimai, artimiesiems… ar sau pačiam. 

Dirbtuvėse „Auksinės rankos” lankytojai gali rinktis ir individualų darbą, atskleisti savo kūrybiškumą

„Auksinių rankų” dirbtuvės numato savo lankytojams padėti ir dirbant užsidirbti. Planuojame, kad 2023 metais čia pagamintais medžio dirbiniais bus prekiaujama netoliese mūsų bendruomenėjė veikiančiame Žaliakalnio turguje, o taip pat pagrindinėse vasaros ir rudens Lietuvos mugėse. Šalia to, LPF „Gyvenimo vartai” sudarys sąlygas nariams prekiauti savo kūryba specialiai įsteigtoje interneto parduotuvėje. 

Atskiras dėmesys nuolatos skiriamas dirbtuvių „Auksinės rankos” darbų bei jų rezultatų rinkodarai ir komunikacijai. Jau dabar tai, kas dirbama Kapsų g. 11 galite sekti vis atnaujinamuose mūsų fondo socialiniuose profiliuose. Atsisiųsti medžio dirbtuvėms „Auksinės rankos” skirtą prezentaciją galite čia

Projektą „Auksinės rankos” 2022 metais parėmė Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) projektas „Alternatyvių investicijų detektorius” (AID) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

INFORMATION IN ENGLISH

Social workshop „Auksinės Rankos“ („Golden Hands“) are located in the Žaliakalnis borough of the second largest Lithuanian city Kaunas, at the premises of charity foundation „Gyvenimo vartai“ („Gates to Life“). Their name stems from common Lithuanian saying describing a gifted master.

„Auksinės Rankos“ („Golden Hands“) workshop was established in May, 2022 and is funded from own charity resources, European Social Fund Agency in Lithuania (ESFA) and NGO Fund by Lithuanian Ministry of Social Security and Labour supported projects plus public and private donations. They key clients of the social workshop (with a special focus on woodwork) are long term unemployed and former addicts returning to life and economy; also the woodyard is also open to the wide public of Kaunas city.

Presentation on the social workshop „Auksinės rankos“ („Golden Hands“) in English is available here.