Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“

Su partneriais Vš. Į. „Kartu stipresni“ ir asociacija „Žaliakalnio vietos veiklos grupė“ įgyvendiname tęstinį projektą „Susigrąžinti gyvenimą“, kurio pagrindinis tikslas padėti Projekto dalyviui susikurti pilnavertį gyvenimą ir dirbti mėgstamą darbą.

Dalyviais galėjo būti neįgalieji (psichikos sveikatos problemų turintys asmenys), socialinės rizikos šeimos, socialinės pašalpos gavėjai, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys gyvenantys Kauno m ir Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių ir Raseinių raj. savivaldybėse. Jiems buvo teikiamos kompleksinės paslaugos: Projekto dalyvių motyvavimas integruotis į darbo rinką, dalyvių poreikių vertinimas ir individualaus veiklos plano sudarymas, jo įgyvendinimo eigos stebėjimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas. Psichologo, socialinio darbuotojo, įdarbinimo tarpininko, karjeros konsultanto paslaugos padėjo dalyviui labiau pažinti savo gebėjimus ir pasirinkti profesiją.

Dalyviai galėjo dalyvauti mokymuose: Skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymas, Bendravimo užsienio kalbomis gebėjimų ugdymas, Iniciatyvumo ir verslumo gebėjimų ugdymas. Taip pat dalis Projekto dalyvių dalyvavo praktinių darbo įgūdžių ugdymą darbo vietoje pagal pameistrystės sutartis atliko socialinio verslo „Jūsų ūkvedys“ padalinyje.