Įdarbinimas

Vienas iš fondo tikslų yra padėti sveikimo keliu einančiam asmeniui integruotis į darbo rinką ir tapti savarankišku.

Gyvendami bendruomenėje sveikstantieji turi pakankamai laiko tobulinti savo darbinius įgūdžius. Gyvenimas bendruomenėje tampriai susietas su kasdiene darbine veikla. Fondas nuolat ieško galimybių suteikti reabilitantams kuo įvairesnę darbinę patirtį, kad padėti sustiprinti jų pasitikėjimą savimi ir geriau pasiruošti savarankiškam gyvenimui.

Tuo tikslu sėkmingai esame įgyvendinę du stambius projektus: 2010-2012 LPF „Gyvenimo vartai“ socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką, 2007-2008 Apdailininkų brigados. Abu projektai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Iki 2020 m. esam numatę pastatyti naujas dirbtuves, kuriose reabilitacijos bendruomenėje gyvenantys asmenys vystytų savo darbinius įgūdžius, ruoštųsi integracijai į darbo rinką.

Ieškome įmonių ir organizacijų, kurios sutiktų įdarbinti mūsų rekomenduotus asmenis. Mes įsipareigojame visokeriopai remti įdarbintus asmenis ir padėti jiems tapti pavyzdingais darbuotojais.

Susisiekite su mumis mob. 860041787, el.p. gyvenimovartai@gmail.com.