„Darni šeima“ 2021

Šiais metais atlikome nuostabius darbus. Jau dabar matome didelį progresą mūsų projekto „Darni šeima“ dalyvių santykiuose bei kasdienybėje.  Norime padėkoti  Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM už pagalbą ir Kauno miesto šeimoms  prisidedant prie šio projekto sėkmingo įgyvendinimo. Esame dėkingi mūsų dalyviams, tik dėl jų pasiryžimo ir motyvacijos mums visiems pavyko tobulėti ir  įgyvendinti išsikeltus tikslus. Taip pat esame dėkingi ir darbuotojams bei savanoriams ir visiems, kurie įvairiais  būdais prisidėjo prie „Darni šeima“ projekto įgyvendinimo 2021-aisiais. 

Projektas vykdomas trečius metus. Buvo teikiama psichologinė bei socialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę dėl neplanuoto nėštumo, nesutarimų šeimoje, skyrybų, atsiradusios įvairios priklausomybės ir patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų ir kitokių sudėtingų situacijų. Projekto dalyviai galėjo dalyvauti pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose ,,Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai“. Buvo pravesta 3 dienų Vasaros stovykla šeimoms „Pabūkime kartu“ Visas veiklas vykdė profesionalių darbuotojų ir savanorių komanda.

Norime pasidžiaugti konstruktyviomis socialinio darbuotojo konsultacijomis, kurios padėjo ne vienam dalyviui tobulėti bei įgalino savarankiškai spręsti problemas. Kita mūsų veikla, kurią būtina paminėti – psichologo konsultacijos. Dažnai šeimos patiria įtampą, ginčus ar netgi smurtą artimoje aplinkoje. Pasiūlėme konsultacijas, skirtas sutuoktiniams, partneriams bei tėvams. Kitas žingsnis buvo bendras šeimos valdymo tobulėjimas. Vyko pozityvios tėvystės mokymai, skatinantis tėvų tarpusavio ir tėvų – vaikų teigiamus santykius, paremtus pasitikėjimu, komunikacija ir kompromisų priėmimu. Taip pat peržvelgėme praeitais metais sudėliotus prioritetus. Kai kurios šeimos dalyvavo ne pirmus metus, todėl kiekvienai šeimai buvo paskirtas laikas peržiūrėti, kaip pavyko laikytis plano ir tobulėti. Tradicijos pratęsimui surengėme stovyklą, skirtą aktyviai praleisti laiką ir dar labiau sustiprinti šeimų ryšį. 

Esame laimingi galėdami įgyvendinti tokius projektus. Matome, kokios svarbios tokios veiklos yra žmonėms. Be galo didžiuojamės, kad buvome tie, kurie šeimoms suteikė vilties ir noro eiti pirmyn.

RĖMĖJAI

Pradedamas įgyvendinti projektas „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui“

Nevyriausybinių organizacijų aktyviai veikiančių Žaliakalnyje ir dirbančių su jaunimu praktika rodo, kad daugiau nei 30 proc. visų jaunuolių patiria diskriminaciją dėl amžiaus ir turi sunkumų konkuruoti darbo rinkoje, nes turi žemus profesinius gebėjimus ir neturi darbo patirties. Problemoms spręsti padėtų kompleksinės veiklos –neformalus švietimas, informavimas, konsultavimas, darbinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje bei kita pagalba įsidarbinant.

Todėl įgyvendindami projektą sieksime sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojams, įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą.

Dalyviai bus konsultuojami ir įgys žinių ir patirties kaip praktiškai atlikti statybos ir remonto srities darbus ar teikti konsultavimo, pagalbos namuose ir vaikų priežiūros srities paslaugas pareiškėjo, partnerio ar kitose įmonėse pagal susitarimą. Projekte dalyvaus 36 darbingi neaktyvūs Žaliakalnio gyventojai (16-29 m.).

Projektą finansuojamas: Europos socialinio fondo

Projekto įgyvendinimo partneris VšĮ „Kartu stipresni“

JAUNIMAS senjorams

Kalėdinio laikotarpio kartų vienybės maratonas „Jaunimas senjorams“ Žaliakalnyje
2019/12/21 11:00-15:00
Kviečiame visus jaunuolius norinčius prisidėti prie gerumo akcijos. Rankdarbius, pagmintus „Tikroji kalėdų prasmė“ renginio metu, dovanosime Žaliakalnio senoliams ir rizikos šeimoms.
 
RENGINYS NEMOKAMAS
 
✈ JAUNIMAS senjorams
🕙Vyks 2019-12-21 11⁰⁰ – 15⁰⁰ val.
 
🏠RENKAMĖS Kapsų g. 11, Kaunas
 
Dėl registracijos į veiklas bei išsamesnės informacijos kreiptis į socialinį darbuotoją Vytautą Nomeiką
tel. 864876232 arba
el. p. nomeikiukas@gmail.com
 
Renginį dalinai finansuoja Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

TEORINIAI IR PRAKTINIAI SAVANORYSTĖS MOKYMAI

Kapsų g.11, Kaunas

Soc.darb. Vytautas Nomeika organizuos grupinius, neformalius mokymus/užsiėmimus savanorystės tema, rodys video medžiagą, organizuos diskusijas, kartu kurs savanorystės problemų sprendimų scenarijus ir pristatys įvairias praktines užduotis, skatinančias prisiimti atsakomybę, sprendžiant problemas.
Tad dalyvių kiekis ribotas.
MOKYMAI IR VAIŠĖS NEMOKAMAI

✈ TEORINIAI IR PRAKTINIAI SAVANORYSTĖS MOKYMAI

🕙Vyks 2019-11-23 15:00  – 19:30val.

🏠Kapsų g. 11, Kaunas

ir

🕙Vyks 2019-11-30 11⁰⁰ – 15⁰⁰ val.

🏠Raseinių g. 26, Kaunas

Projektą Kalėdinį kartų solidarumo martoną „Jaunimas senjorams“ finansuoja Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dėl registracijos į veiklas bei išsamesnės informacijos kreiptis į socialinį darbuotoją Vytautą Nomeiką
tel. 864876232 arba
el. p. nomeikiukas@gmail.com