LPF „Gyvenimo vartai” laimėjo 2022 metų NVO Fondo konkursą ir vykdys organizacijos institucinio stiprinimo projektą

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ lapkričio mėnesį pasirašė sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei pradėjo vykdyti projektą „Labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. lapkričio 4 d. potvarkį Nr. A3-146 per Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondą „Gyvenimo vartų“ gebėjimams stiprinti skirs 23,8 tūkst. eurų.

Pagrindiniai įgyvendinamo projekto „LPF „Gyvenimo vartai” institucinių gebėjimų stiprinimas“ tikslai – stiprinti labdaros ir paramos fondo institucinius gebėjimus, kelti teikiamų paslaugų kokybę, didinti finansinį tvarumą ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Tarp projekte numatytų veiklų – supervizijų organizavimas, darbuotojų kompetencijų kėlimas, naujų savanorių įtraukimas, aktyvi fondo „Gyvenimo vartai“ veiklos sklaida žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Didelis dėmesys bus skiriamas ir 2022 metais įkurtam naujam socialiniam verslui – Kaune, Kapsų g. 11 veikiančioms medžio dirbtuvėms „Auksinės rankos“. Joms numatyta sukurti interneto parduotuvę – papildomą fondui pajamų šaltinį ir efektyvų integravimo į darbo rinką įrankį.

Numatoma, kad be labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“, į institucinių gebėjimų stiprinimo veiklas projekte bus įtraukti ir partneriai iš Kauno miesto – Motinos ir vaiko labdaros ir paramos fondas „Aušta”, teikiantis kompleksines paslaugas vienišoms mamoms Kaune; VšĮ „Kartu stipresni” , kurios dėmesio centre – socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos psichikos sveikatos problemas išgyvenantiems asmenims ir jų šeimos nariams; o taip pat Kauno miesto Neįgaliųjų draugija, kuri teikianti visapusę socialinę pagalbą sprendžiant neįgaliųjų ir jų šeimų problemas bei paramos fondas „Rigra“, kuris Kauno mieste užtikrina kompleksines socialines paslaugas priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims ir jų artimiesiems, o taip pat dirba socialinės atskirties mažinimo ir visuomenės švietimo srityje. 

„Projekto dėka aktyvios Kauno NVO ne tik planuoja bendras veiklas, bet ir kuria veiksmingą aljansą, kuris būtų pasirengęs padėti skirtingoms socialiai jautrioms visuomenės grupėms. Ruošiame ir naujas socialines paslaugas bei plėsti savo veiklą. Stiprėdami mes tampame pasirengę, bendradarbiaudami su savivaldybe, teikti socialines paslaugas visoms toms visuomenės grupėms, kurioms jų labiausiai reikia“, – sako projekto lyderio – labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ įkūrėjas ir vadovas Giedrius Žukas.

Projektą finansuoja Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Darni šeima“ 2021

Šiais metais atlikome nuostabius darbus. Jau dabar matome didelį progresą mūsų projekto „Darni šeima“ dalyvių santykiuose bei kasdienybėje.  Norime padėkoti  Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM už pagalbą ir Kauno miesto šeimoms  prisidedant prie šio projekto sėkmingo įgyvendinimo. Esame dėkingi mūsų dalyviams, tik dėl jų pasiryžimo ir motyvacijos mums visiems pavyko tobulėti ir  įgyvendinti išsikeltus tikslus. Taip pat esame dėkingi ir darbuotojams bei savanoriams ir visiems, kurie įvairiais  būdais prisidėjo prie „Darni šeima“ projekto įgyvendinimo 2021-aisiais. 

Projektas vykdomas trečius metus. Buvo teikiama psichologinė bei socialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę dėl neplanuoto nėštumo, nesutarimų šeimoje, skyrybų, atsiradusios įvairios priklausomybės ir patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų ir kitokių sudėtingų situacijų. Projekto dalyviai galėjo dalyvauti pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose ,,Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai“. Buvo pravesta 3 dienų Vasaros stovykla šeimoms „Pabūkime kartu“ Visas veiklas vykdė profesionalių darbuotojų ir savanorių komanda.

Norime pasidžiaugti konstruktyviomis socialinio darbuotojo konsultacijomis, kurios padėjo ne vienam dalyviui tobulėti bei įgalino savarankiškai spręsti problemas. Kita mūsų veikla, kurią būtina paminėti – psichologo konsultacijos. Dažnai šeimos patiria įtampą, ginčus ar netgi smurtą artimoje aplinkoje. Pasiūlėme konsultacijas, skirtas sutuoktiniams, partneriams bei tėvams. Kitas žingsnis buvo bendras šeimos valdymo tobulėjimas. Vyko pozityvios tėvystės mokymai, skatinantis tėvų tarpusavio ir tėvų – vaikų teigiamus santykius, paremtus pasitikėjimu, komunikacija ir kompromisų priėmimu. Taip pat peržvelgėme praeitais metais sudėliotus prioritetus. Kai kurios šeimos dalyvavo ne pirmus metus, todėl kiekvienai šeimai buvo paskirtas laikas peržiūrėti, kaip pavyko laikytis plano ir tobulėti. Tradicijos pratęsimui surengėme stovyklą, skirtą aktyviai praleisti laiką ir dar labiau sustiprinti šeimų ryšį. 

Esame laimingi galėdami įgyvendinti tokius projektus. Matome, kokios svarbios tokios veiklos yra žmonėms. Be galo didžiuojamės, kad buvome tie, kurie šeimoms suteikė vilties ir noro eiti pirmyn.

RĖMĖJAI

2022 m. įgyvendinamas projektas „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui“

Žaliakalnio seniūnijoje veikiančių ir su jaunimu dirbančių NVO ilgametė praktika rodo, kad daugiau nei 30 proc. visų jaunuolių patiria diskriminaciją dėl amžiaus ir turi sunkumų konkuruoti darbo rinkoje todėl, kad turi žemus profesinius gebėjimus ir neturi darbo patirties. Kuriant projektą, sutarta, kad šioms problemoms spręsti padėtų kompleksinės veiklos – neformalus švietimas, informavimas, konsultavimas, darbinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje bei kita pagalba įsidarbinant.

Todėl per 2022 m. įgyvendindami projektą siekėme sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojams, įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą.  Dalyviai buvo konsultuojami ir įgyjo žinių bei patirties kaip praktiškai atlikti statybos ir remonto srities darbus ar teikti konsultavimo, pagalbos namuose ir vaikų priežiūros srities paslaugas.

Į projektą buvo įtraukti 36 darbingi, bet ekonomiškai neaktyvūs Žaliakalnio gyventojai (16-29 m.).

Projektas buvo finansuojamas: Europos socialinio fondo

Projekto įgyvendinimo partneris VšĮ „Kartu stipresni“ 

JAUNIMAS senjorams

Kalėdinio laikotarpio kartų vienybės maratonas „Jaunimas senjorams“ Žaliakalnyje
2019/12/21 11:00-15:00
Kviečiame visus jaunuolius norinčius prisidėti prie gerumo akcijos. Rankdarbius, pagmintus „Tikroji kalėdų prasmė” renginio metu, dovanosime Žaliakalnio senoliams ir rizikos šeimoms.
 
RENGINYS NEMOKAMAS
 
✈ JAUNIMAS senjorams
🕙Vyks 2019-12-21 11⁰⁰ – 15⁰⁰ val.
 
🏠RENKAMĖS Kapsų g. 11, Kaunas
 
Dėl registracijos į veiklas bei išsamesnės informacijos kreiptis į socialinį darbuotoją Vytautą Nomeiką
tel. 864876232 arba
el. p. nomeikiukas@gmail.com
 
Renginį dalinai finansuoja Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija