Vasaros stovykla šeimoms „Pabūkime kartu“

Ryšių šeimoje stiprinimo stovykla /mokymai

„PABŪKIME KARTU”

2019 07 26 – 2019 07 29

Asmeninis savęs pažinimas ir tobulėjimas, siekiant darnaus ir prasmingo gyvenimo šeimoje, įgyjant žinių,
kaip įveikti gyvenimiškus sunkumus ir aplinkos keliamus reikalavimus. Įgytos žinios padės kasdieninėse,
įtampą keliančiose šeimyninėse situacijose, suteiks laisvumo mąstyti, drąsos kalbėti, spręsti kylančius
konfliktus, analizuoti jausmus, juos tinkamai reikšti. Laukia nemažai asmeninių atradimų, iššūkių bei
nuotykių.

Pažadame, kad stovyklos metu

  • Stiprinsime santykius su šeimos nariais
  • Pažinsime savo vidinį pasaulį
  • Žadinsime savęs pažinimo siekį
  • Sieksime laisvai reikšti savo mintis ir jausmus
  • Įgysime efektyvaus bendravimo, aktyvaus klausymo, diskutavimo įgūdžių
  • Gebėsime įvertinti mus supančią tikrovę, atsakingai priimti sprendimus
  • Sieksime žinių apie prasmingo laisvalaikio leidimo būdus
  • Plėtosime kūrybinę laisvę bei saviraišką
  • Susipažinsime su sveikos gyvensenos pagrindais
  •  Visus įgytus įgūdžius sieksime perduoti darnios šeimos kūrimui

 

Daugiau informacijos ir registracija telefonu 

Asta Griniutė +370 674 07 520

Projektą „Darni šeima“ dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija