„Gyvenimo vartai“ kviečia paremti socialines „Auksinių rankų“ dirbtuves ir gauti autentišką jose pagamintą kalėdinę dovanėlę

Šių metų gruodžio mėnesį labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ žengia į sutelktinio finansavimo platformą „Indiegogo“ bei kviečia paremti socialines medžio dirbtuves „Auksinės rankos“ ir jų dabartinį išlaikymą. Kaip padėką dirbtuvėse dirbantys žmonės atsiųs kalėdinį atviruką, rankų darbo medžio padėkliuką ar surengs grupinę ekskursiją po Žaliakalnio rajoną ir pačias dirbtuves (Kapsų g. 11).

Paremti mus galite per vieną žinomiausių pasaulio sutelktinio finansavimo portalų

Kalėdinė sutelktinio finansavimo kampanija, pavadinta „Energija socialinėms dirbtuvėms „Auksinės rankos”, yra vykdoma „Indiegogo“ platformoje, į ją veda nuoroda http://igg.me/at/AuksinesRankos

Sutelktinio finansavimo platforma „Indiegogo“ veikia nuo 2008 metų Jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuvoje tokias sutelktinio finansavimo kampanijas tarp kitų rengė tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“. Lietuvos žmogaus teisių centras, Jurgio Didžiulio kampanija „To Be LT“ ar autentiškas tarpukario lietuviškas kortas atkūręs dizaineris Danielius Korsakas.

Socialinėse dirbtuvėse „Auksinės rankos” gaminami kūrybiški darbai iš medžio

Socialines dirbtuves „Auksinės rankos“ labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ įkūrė 2022 metų vasarą Kaune, Žaliakalnyje esančioje Kapsų gatvėje. Jos skirtos norintiems nemokamai medžio darbus išbandyti grįžtantiems į gyvenimą buvusiems priklausomiems asmenims, bei ilgalaikiams bedarbiams. Taip pat, yra atviros ir visiems medžio meistryste besidomintiems bendruomenės atstovams.

Atlygis aukojantiems – rankų darbo dovanos

Kviesdami paremti socialines dirbtuves, už mažiausią 5 eurų auką „Auksinių rankų“ įkūrėjai iš Žaliakalnio (į bet kokią vietą pasaulyje) išsiųs originalią kalėdinę atvirutę. Jos dizainą sukūrė dailininkas Raimundas Krukonis, o išspausdino dirbtuvės „Hands On Press“ Kaune.

Toks atvirukas bus pasirašytas ir prieš šventes išsiųstas iš Kauno rėmėjams.

Dirbtuvių rengėjai paskaičiavo, kad 10 eurų auka leidžia užtikrinti vienos dienos elektros ir energijos išlaidas medžio dirbtuvėms šaltuoju metų laikotarpiu. Tuo tarpu už tokią 10 eurų auką „Gyvenimo vartų“ žmonės atsilygins išsiųsdami autentišką lietuvišką medinį padėkliuką, ant kurio galima pasidėti šventinės kavos ar arbatos puodelį. Padėkliukas bus pažymėtas specialiu antspaudu su „Auksinių rankų“ dirbtuvių logotipu – iš gilės išaugančiu ąžuolu.

Rėmėjams skirti pavieniai medžio padėkliukai ar 2, 3, 4, 6 padėkliukų komplektai

Jei rėmėjai apsispręs paaukoti 20, 30 ar 40 eurų ir taip užtikrinti energiją 2, 3  ar 4 dienų socialinių dirbtuvių darbui… „Auksinių rankų“ meistrai padovanos medžio padėkliukų komplektus porai ar didesnei šeimai. Už 50 eurų auką, paremiančią elektros išlaidas darbo savaitei dirbtuvėse „Auksinės rankos“, finansuotojui bus išsiųstas 6 medinių padėkliukų rinkinys.

Mecenatams, pasiryžusiems paremti socialines dirbtuves – originalūs „Auksinių rankų” būdai atsidėkoti

Aukotojams, kurie socialinių medžio dirbtuvių veiklai nepagailės 100 eurų, kampanijos organizatoriai surengs grupinę ekskursiją iki 20 asmenų po Kauno Žaliakalnį, vedamą profesionalaus gido Jono Oškinio. Pasirinkusios tokią kalėdinę dovaną organizacijos ar giminės galės kartu pamatyti ir išgirsti apie Prisikėlimo baziliką, Žaliakalnyje veikusius turgus ir amatų mokyklas, garsiąją Lenartavičių koplytėlę…sužinos apie čia gyvenusius dailininkus, Vaisių gatvės sinagogą ir vietos sentikių bažmyčią, legendinį paminklą senbernarei Bitei ar pastaruoju metu išpopuliarėjusius Brazilkos ir Argentinkos rajonus.

Projekto įgyvendintojai turi ilgametę ekskursijų Kaune ir būtent Žaliakalnyje rengimo patirtį

Ekskursija bus baigiama Kapsų gatvėje, kur sušilti ir paragauti Lietuvos laukų arbatos su natūraliu medumi pakviesime į fondo „Gyvenimo vartai“ patalpas. Tuo pačiu, tai bus ir proga iš arčiau susipažinti su „Auksinių rankų“ dirbtuvėmis. Bus galima gauti atsakymus į visus klausimus ir būti apdovanotais vietoje pagamintais  medžio suvenyrais.

Jei projekto „Energija socialinėms dirbtuvėms „Auksinės rankos“ metu atsirastų norinčių socialinių dirbtuvių veiklai skirti dar didesnę sumą, organizatoriai yra pasirengę jiems padovanoti ir unikalų, vienetinį rankų darbo medžio baldą. Be abejo, dirbtuves „Auksinės rankos“ mecenatui tada būtų įrengta atskira vardinė atminimo lentelė.

Sutelktinis finansavimas – būdas užtikrinti finansinį tvarumą

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ šiemet į dirbtuvių įrengimą „nuo nulio” investavo nemažai savo lėšų ir darbo laiko. Pasiekta, kad įsteigtos socialinės dirbtuvės būtų nemokamos ir prieinamos žmonėms, kuriems labiausiai jų reikia. „Auksinių rankų“ dirbtuvių įsteigimą parėmė ir nevyriausybinės organizacijos parengti bei laimėti projektai, tačiau jie padengė tik dalį reikiamų išlaidų.

„Prie „Auksinių rankų“ dirbtuvių įsteigimo metų pradžioje ženkliai prisidėjo Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) kuruojamas „Alternatyvių investicijų detektoriaus“ (AID) projektas. O rudenį – taip pat LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO fondas. Jų skirtos lėšos leido įsigyti dalį įrangos, tačiau ji neskirta padengti dar ir pabrangusioms energijos išlaidoms. Siekdami mažinti priklausymą nuo tik projektinio finansavimo šaltinio ir užtikrinti ilgalaikį dirbtuvių veikimą, kviečiame visus vertinančius pagalbą grįžtantiems į gyvenimą paremti mūsų socialines medžio dirbtuves“, – sako „Auksinių rankų“ kūrėjai.

„Energija socialinėms dirbtuvėms „Auksinės rankos” kampanija yra pasiekiama čia.

LPF „Gyvenimo vartai” laimėjo 2022 metų NVO Fondo konkursą ir vykdys organizacijos institucinio stiprinimo projektą

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ lapkričio mėnesį pasirašė sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei pradėjo vykdyti projektą „Labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. lapkričio 4 d. potvarkį Nr. A3-146 per Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondą „Gyvenimo vartų“ gebėjimams stiprinti skirs 23,8 tūkst. eurų.

Pagrindiniai įgyvendinamo projekto „LPF „Gyvenimo vartai” institucinių gebėjimų stiprinimas“ tikslai – stiprinti labdaros ir paramos fondo institucinius gebėjimus, kelti teikiamų paslaugų kokybę, didinti finansinį tvarumą ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Tarp projekte numatytų veiklų – supervizijų organizavimas, darbuotojų kompetencijų kėlimas, naujų savanorių įtraukimas, aktyvi fondo „Gyvenimo vartai“ veiklos sklaida žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Didelis dėmesys bus skiriamas ir 2022 metais įkurtam naujam socialiniam verslui – Kaune, Kapsų g. 11 veikiančioms medžio dirbtuvėms „Auksinės rankos“. Joms numatyta sukurti interneto parduotuvę – papildomą fondui pajamų šaltinį ir efektyvų integravimo į darbo rinką įrankį.

Numatoma, kad be labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“, į institucinių gebėjimų stiprinimo veiklas projekte bus įtraukti ir partneriai iš Kauno miesto – Motinos ir vaiko labdaros ir paramos fondas „Aušta”, teikiantis kompleksines paslaugas vienišoms mamoms Kaune; VšĮ „Kartu stipresni” , kurios dėmesio centre – socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos psichikos sveikatos problemas išgyvenantiems asmenims ir jų šeimos nariams; o taip pat Kauno miesto Neįgaliųjų draugija, kuri teikianti visapusę socialinę pagalbą sprendžiant neįgaliųjų ir jų šeimų problemas bei paramos fondas „Rigra“, kuris Kauno mieste užtikrina kompleksines socialines paslaugas priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims ir jų artimiesiems, o taip pat dirba socialinės atskirties mažinimo ir visuomenės švietimo srityje. 

„Projekto dėka aktyvios Kauno NVO ne tik planuoja bendras veiklas, bet ir kuria veiksmingą aljansą, kuris būtų pasirengęs padėti skirtingoms socialiai jautrioms visuomenės grupėms. Ruošiame ir naujas socialines paslaugas bei plėsti savo veiklą. Stiprėdami mes tampame pasirengę, bendradarbiaudami su savivaldybe, teikti socialines paslaugas visoms toms visuomenės grupėms, kurioms jų labiausiai reikia“, – sako projekto lyderio – labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ įkūrėjas ir vadovas Giedrius Žukas.

Projektą finansuoja Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.