Socialinis verslas

Kaip ir dauguma Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų, LPF „Gyvenimo vartai“  susiduria su finansiniais sunkumais. Pagrindinė LPF „Gyvenimo vartai“ problema – tai veiklų nepastovus finansavimas, kuris nutrūksta įvykdžius vieną projektą. Organizacija, kol gauna finansavimą iš kito paramos šaltinio, išgyvena tam tikrą sąstingį. Tankiai yra priversta nutraukti veiklas, atleisti jau suformuotą darbuotojų komandą. Didžiausią žalą dėl finansavimo nepastovumo patiria klientai – atskirtį patiriantys priklausomybės ligomis sergantys asmenys.

Siekdami finansinio nepriklausomumo 2013 m. įgyvendinome Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos finansuotą projektą „”LPF “Gyvenimo vartai” socialinio verslo įkūrimas”. Jo metu įsigijome malkų gaminimo įrangą ir apmokėme su ja dirbti savo klientus. Projektas sėkmingai veikė iki 2018 metų. 

2018 m. sausio mėn. pradėjome įgyvendinti naują socialinio verslo projektą „Jūsų ūkvedys”. Nuo šiol galite išsikviesti mūsų meistrą į namus ir jis išspręs bet kokį jūsų buities rūpestį! Išsami informacija apie socialinį verslą čia.

2022 m. gegužės mėn. pradėtas įgyvendinti dar vienas naujas socialinio verslo projektas „Auksinės rankos”. Jo tikslas – įkurti medžio dirbtuves ir padėti socialinėje atskirtyje esantiems ilgalaikiams bedarbiams ugdytis darbinius įgūdžius, gauti papildomas pajamas, integruotis į visuomenę. Daugiau apie projektą čia.