Socialinis verslas „Auksinės rankos“

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įgyvendiname Europos socialinio fondo agentūros programos „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektą „Auksinės rankos“ (finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis).

Šiame projekte vyks dviejų etapų veiklos, kaip padėti bedarbiams integruotis į darbo rinką ir visuomenę.
I etapas – Pasiruošimas dalyvauti socialinio verslo „Auksinės rankos“ veiklose. Šis etapas įtraukia tokias veiklas: 

  1. Kliento poreikių ir galimybių įvertinimas 
  2. Individualaus pagalbos plano sudarymas ir įgyvendinimas 
  3. Informavimas apie prieinamas paslaugas, konsultavimas, dokumentų tvarkymas 
  4. Sudarymas sąlygų savišvietai 
  5. Profesinis orientavimas 
  6. Išmaniųjų technologijų valdymo ir verslumo mokymai 
  7. Tarpininkavimas įsidarbinant 

Šiame etape būtų išbandytos visos galimybės bedarbius integruoti į darbo rinką ir padėti susirasti pastovų darbą.

II etapas – Dalyvavimas socialiniame versle „Auksinės rankos“.  
„Gyvenimo vartai“ patalpose Kapsų g. 11, Kaune bus įkurtos medžio ir meno dirbinių dirbtuvės (viso 150 kv.m.). Jose bedarbiai lavins savo darbinius įgūdžius ir gamins įvairius gaminius (papuošalai, mediniai šaukštai, lesyklėlės, inkilai, padėkliukai ir kt.). Jiems vadovaus patyręs medžio meistras (Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba). Dirbtuvės įrenginėjamos su Užimtumo tarnybos parama. 

Visa produkcija bus realizuojama pardavinėjant gaminius Žaliakalnio turguje. Plėtojant socialinį verslą bus konsultuojamasi su VšĮ „Versli Lietuva“, dalyvaujama jos mokymuose, skirtuose vystyti socialinį verslą. 

Kovo 24 d. projekto darbuotojų komanda dalyvavo į mokymuose socialinio verslo inovatoriams.
http://www.sumanivisuomene.lt kuriuos vedė socialinio verslo praktikai Monika Stankevičiūtė ir Arūnas Survila, NVO Avilys, Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Visi susitikimai vyksta internetu. 

Dėkojame mūsų rėmėjams S.Videikos įmonei „Santera“ (už 4 nuostabius šviestuvus medžio dirbtuvėms):