Renkuosi gyvenimą

Fondas bendradarbiaudamas su partneriais įgyvendina projektą „Renkuosi gyvenimą“.
Projekto tikslas – padėti vaikams, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, sėkmingai socializuotis.
Projektas vykdomas Kauno mieste, veiklos vykdomos vaikų dienos centrus lankantiems vaikams nuo 7 iki 17 metų amžiaus, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio. Iš viso 60 vaikų: (LPF „Tavo galimybė“ 15, VDC „Vaikų stotelė“ 15, Palemono VDC 15, Palamintojo arkivyskupo J.Matulaičio parapijos VDC 15).

Projekto uždaviniai:
1. Padėti vaikams susitaikyti su skaudžia šeimos patirtimi. – veikla – . Programos „Linas“ užsiėmimų vedimas.
2. Pakoreguoti psichologinių sutrikimų sąlygotą vaikų elgseną. – veikla Individualių psichologo konsultacijų teikimas.8 išvykos.
3. Suteikti nerūpestingos vaikystės patirtį. – veikla Pozityvaus laisvalaikio išvykų organizavimas.
4. Padėti vaikams pajusti savo tikrąją vertę. – veikla Baigiamosios vasaros stovyklos organizavimas.
5. Projekto viešinimas – Projekto naujienų rengimas ir talpinimas interneto puslapyje www.gyvenimovartai.eu ir viešinti savo veiklos rezultatus sukurtame Fondo FB profilyje . https://www.facebook.com/gyvenimo.vartai