Projekto „Darni šeima” rezultatų apibendrinimas

2019-03 – 2019-12 Projekto „Darni šeima” rezultatų apibendrinimas

Projekto „Darni šeima“ nemokamos psichologo konsultacijos padėjo, kai kurioms šeimoms išspręsti krizę šeimoje, ugdyti savarankiškumą ir iš moko, kaip ugdyti darniai augančią šeimą, kurios santykiai pagrįsti šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

Nemokamų socialinio darbuotojo Konsultacijų metu buvo analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų, neabejojame, kad suteikėme gerą socialinį gyvenimo pagrindą mūsų klientams.

Taip pat organizavome užsiėmimus tėveliams „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai“ . Mokymai padėjo išspręsti krizę dalyvių šeimoje. Jie suprato pagrindinius principus kaip ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, sužinojo apie tinkamą ir pozityvų vaikų auklėjimą. Kai kurie tėveliai tvirtino, kad dėka šių mokymų jų šeimos santykiai tapo pagrįsti narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

Ugdėme ir dvasinę dalyvių pusę, tam buvo skirti „Vakaro pašnekesiai su Kun. Remigijumi“. Siekėme ugdyti šeimos santykių kultūrą ir atsakomybę, geresnį pasirengimą šeimos kūrimui ir tėvystei. Supažindinome su Krikščionybės dogmomis.

O mūsų rezultatui užtvirtinti surengėme stovyklą, kurios metu dar labiau sustiprėjo šeimų ryšys. Asmeninis savęs pažinimas ir tobulėjimas, siekiant darnaus ir prasmingo gyvenimo šeimoje buvo vienas iš stovyklos tikslų.

Džiaugiamės, kad galime suteikti visapusišką pagalbą.

Dėkojame mūsų rėmėjams.

Projektą finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.