„Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui“

Projekto tikslas – suteikti profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius darbo vietoje darbingiems neaktyviems Žaliakalnio gyventojams (16-29  m.). Visos projekto veiklos yra suplanuotos atsižvelgiant į 2016 m. vykdytos Žaliakalnio seniūnijos gyventojų apklausos ataskaitos rezultatus.

Daugiametė NVO partnerių aktyviai veikiančių Žaliakalnyje ir dirbančių su jaunimu praktika parodė, kad daugiau nei 30 proc. visų jaunuolių patiria diskriminaciją dėl amžiaus ir  turi sunkumų konkuruoti darbo rinkoje, nes  turi žemus profesinius gebėjimus ir neturi darbo patirties.

Todėl problemoms spręsti 2021 m ėmėmės kompleksinės veiklos –neformalus švietimo, informavimo, konsultavimo, darbinių įgūdžių suteikimo darbo vietoje bei kitos pagalbos įsidarbinant. Siekiame sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojams, įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą.