Pradėjome vykdyti projektą „Kompleksinė pagalba socialinės rizikos suaugusiems asmenims”

 

 

 

  • Teikiame konsultacijas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims bei jų artimiesiems. 

Konsultavimo metu organizacijos socialinis darbuotojas įvertins kliento situaciją, jo gyvenamąją aplinką, poreikius, suplanuos ir teiks reikiamas socialines paslaugas. Sudarys individualų  paslaugų teikimo planą.  (pvz. padės susitvarkyti dokumentus,  motyvuos toliau dalyvauti projekto veiklose, vertins pokyčius).

  • Šeimos narių konsultavimas. 

Priklausomybė – tai visos šeimos liga. Priklausomo asmens artimieji patiria netiesioginę priklausomybę ir su ja susijusias problemas, vadinama kopriklausomybę. Konsultacijos padės šeimų nariams nepasiduoti priklausomo asmens manipuliacijoms ir gyventi „savo“ gyvenimą. Priklausomybės liga paliečia visą šeimą, todėl siekdami efektyviau spręsti kliento problemas konsultuosime ir artimuosius.

  • Teiksime Pagalbą įsidarbinant. Darbinių įgūdžių atkūrimo ir ugdymo paslaugas

Užimtumo organizatorius ves mokymus, motyvuos ir konsultuos dalyvius apie darbo paieškos subtilybes ir saves pristaymo darbdaviui svarbą. Mokymai vyks pagal  Jobpisc metodiką adaptuotą Lietuvai.

Visus norinčius gauti šias paslaugas  ar vieną iš paslaugų kviečiame registruotis

tel. nr. +37060041787

arba

el. paštu gyvenimovartai@gmail.com 

Pagrindiniai projekto rėmėjai – Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė neatsako už pateiktą informaciją