Pozityvios tėvystės pagrindai

Pozityvios tėvystės pagrindai

Pozityvi tėvystė yra toks auklėjimo modelis, kuomet tėvai pirmenybę teikia ne bausmėms už netinkamą elgesį, o tinkamo vaiko elgesio skatinimui. Klaidinga manyti, kad pozityvi tėvystė yra tolygi visiškai vaiko savivalei, drausmės nebuvimui ir nebaudžiamumui už blogą elgesį. Taip tikrai nėra: pozityvios tėvystės tikslas – auklėti drausmingą, mokantį bendrauti, valdyti savo emocijas vaiką. Tačiau pozityvios tėvystės šalininkai stengiasi nuosekliai auklėti, mokyti vaiką ir spręsti situaciją nenaudodami bausmių (o ypač fizinių bausmių). Kokie yra pagrindiniai pozityvios tėvystės principai?

Pažinkite savo vaiką.

Vaikui reikia aiškių tinkamo elgesio taisyklių.

Rinkitės tinkamus žodžius. 

Paaiškinkite vaikui, ką ir kodėl jis turi daryti.

Skatinkite tinkamą elgesį.

Savo pavyzdžiu rodykite, kaip turėtų elgtis vaikas.

O jei nori sužinot daugiau, ateik į Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymus

Dėl mokymų kreiptis telefonu 

Asta Griniutė +370 674 07 520

 

Projektą „Darni šeima“ dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija