Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programa

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programa

Kviečiame dalyvauti!

Lankydami pozityvios tėvystės ugdymo programos užsiėmimus tėvai
išsiaiškins jiems rūpimus tėvystės klausimus – apie vaikų raidos ypatybes, kaip
geranoriškai spręsti kylančius konfliktus, nustatyti šeimos taisykles ir ribas, apie vaikų
poreikius, prasmingą bausmių taikymą, vaikų amžiaus tarpsnių krizes, dėmesio
skyrimą ir kt.

Užsiėmimų pradžia: susirinkus grupei

7 susitikimai po 2 valandas.

Užsiėmimų vieta: Kauno m. Kapsų g. 11
Užsiėmimus ves: Socialinė darbuotoja Asta Griniutė

Kiekvieno užsiėmimo metu dalyviai bus vaišinami kava, arbata.
Užsiėmimų dalyviams bus įteikiamos padėkos.

PROGRAMA

I susitikimas
Tema: Susipažinimas, susitarimų nustatymas.
II susitikimas
Tema: Vaikų raida.
III susitikimas
Tema: Vaikų amžiaus tarpsnių krizės ir dėmesio skyrimas.
IV susitikimas
Tema: Šeimos taisyklės, ribų nustatymas.
V susitikimas
Tema: Vaikų poreikių supratimas ir besąlygiškas priėmimas bei prasminga bausmė.
VI susitikimas
Tema: Filmo „Būti mylimam“ peržiūra ir aptarimas.
VII susitikimas.
Tema: Žvilgsnis atgal ir į priekį.

Dėl koncultacijų kreiptis telefonu 

Asta Griniutė +370 674 07 520

Projektą „Darni šeima“ dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija