Mokymų ciklas „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai“

 

„Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai“

(nemokama)

Vyksta projektas „Darni šeima” –  organizuojame nuostabius mokymus tėveliams!

Pozityvios tėvystės įgūdžių užsiėmimų metu

tėvai mokomi tinkamai atliepti vaiko poreikius – jie supažindinami su vaiko amžiaus tarpsnių ypatumais ir jų įtaka vaiko elgesiui, taip pat mokomi veiksmingų bendravimo su vaikais būdų (jausmų supratimas, jų valdymas, aktyvus klausymas, pagyrimai, konfliktų sprendimai), lavinami tėvų pozityvios disciplinos taikymo įgūdžiai (taisyklės, ribų nustatymas, draudimai). Užsiėmimų metu vyksta diskusijos, dirbama porose ir mažose grupelėse, rodomi ir aptariami video siužetai, aptariamos probleminės situacijos, naudojamas „minčių lietaus“ metodas, informacijos įsisavinimui ir žinių įtvirtinimui tėvai atlieka praktines užduotis.

  • 7 užsiėmimų ciklas po 2 val.  vienai grupei.
  • Formuojame 3 grupes po 8 tėvus(iš viso 24 tėvai)

Mokymai padės išspręsti krizę šeimoje, ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, tinkamą vaikų auklėjimą, santykiai šeimos taps pagrįsti narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

 

Mokymai vyksta dienos centre Kapsų g. 11 ir  Z. Kuzmickio bibliotekos patalpose Raseinių g. 26, Kaunas

Dėl mokymų kreiptis telefonu 

Asta Griniutė +370 674 07 520

 

Projektą „Darni šeima“ dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija