Įvyko „Teoriniai ir praktiniai savanorystės mokymai” 2 dalis

11 30 Kuzmickio bibliotekoje įvyko „Teoriniai ir praktiniai savanorystės mokymai”
Pagrindinis mokymų tikslas uždegti dalyvius savanoryste ir padrąsinti praktiškai imtis šio svaigaus skrydžio! Manome, kad įkvėpėme ne vieną.

Pusdienio metu geriau pažinome vieni kitus ir kokie nepakartojami esame, prisiminėme, kas yra savanorystė, kuo ji naudinga visuomenei ir pačiam savanoriui, šiek tiek palietėme savanorystės teisinio reglamentavimo temą, sužinojome kuo ypatinga savanorystė verslo įmonėje, kaip savanoriauti Lietuvoje ir užsienyje. Žaidėme praktinį vaidmenų žaidimą ir ruošėmės realiai savanorystei , bendravome, žiūrėjome Video reportažus apie savanorystę svajonių įmonėje, tobulėjome. IR kartu sudainavome savanorių himną!

Renginį Finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.