Dienos centre buvo vykdoma „Maisto banko“ programa

Daugumos Projektų tikslinei grupei priklausantys dalyviai yra socialinės rizikos asmenys ir patiria socialinę atskirtį ir skurdą.  Fondas teikia kompleksinę pagalbą ir įvairias socialines / psichologines paslaugas asmenims, kurie yra neįgalieji (psichikos sveikatos problemų turintys asmenys), socialinės rizikos šeimos, socialinės pašalpos gavėjai, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys, sergantys priklausomybės ligomis ir kurie kreipėsi pagalbos į Fondo darbuotojus. Todėl Fondo darbuotojai ir savanoriai vykdė „Maisto banko“  programą, t.y.  rinkdavo ir dalindavo maisto produktus nepasiturintiems asmenims. Iš parduotuvių ir rėmėjų buvo surinkta beveik 18 tonų maisto produktų už 30227 eurų. Visi maisto produktai išdalinti nepasiturintiems paramos gavėjams.