Pradedamas įgyvendinti projektas „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui“

Nevyriausybinių organizacijų aktyviai veikiančių Žaliakalnyje ir dirbančių su jaunimu praktika rodo, kad daugiau nei 30 proc. visų jaunuolių patiria diskriminaciją dėl amžiaus ir turi sunkumų konkuruoti darbo rinkoje, nes turi žemus profesinius gebėjimus ir neturi darbo patirties. Problemoms spręsti padėtų kompleksinės veiklos –neformalus švietimas, informavimas, konsultavimas, darbinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje bei kita pagalba įsidarbinant.

Todėl įgyvendindami projektą sieksime sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojams, įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą.

Dalyviai bus konsultuojami ir įgys žinių ir patirties kaip praktiškai atlikti statybos ir remonto srities darbus ar teikti konsultavimo, pagalbos namuose ir vaikų priežiūros srities paslaugas pareiškėjo, partnerio ar kitose įmonėse pagal susitarimą. Projekte dalyvaus 36 darbingi neaktyvūs Žaliakalnio gyventojai (16-29 m.).

Projektą finansuojamas: Europos socialinio fondo

Projekto įgyvendinimo partneris VšĮ „Kartu stipresni“

JAUNIMAS senjorams

Kalėdinio laikotarpio kartų vienybės maratonas „Jaunimas senjorams“ Žaliakalnyje
2019/12/21 11:00-15:00
Kviečiame visus jaunuolius norinčius prisidėti prie gerumo akcijos. Rankdarbius, pagmintus „Tikroji kalėdų prasmė“ renginio metu, dovanosime Žaliakalnio senoliams ir rizikos šeimoms.
 
RENGINYS NEMOKAMAS
 
✈ JAUNIMAS senjorams
🕙Vyks 2019-12-21 11⁰⁰ – 15⁰⁰ val.
 
🏠RENKAMĖS Kapsų g. 11, Kaunas
 
Dėl registracijos į veiklas bei išsamesnės informacijos kreiptis į socialinį darbuotoją Vytautą Nomeiką
tel. 864876232 arba
el. p. nomeikiukas@gmail.com
 
Renginį dalinai finansuoja Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

TEORINIAI IR PRAKTINIAI SAVANORYSTĖS MOKYMAI

Kapsų g.11, Kaunas

Soc.darb. Vytautas Nomeika organizuos grupinius, neformalius mokymus/užsiėmimus savanorystės tema, rodys video medžiagą, organizuos diskusijas, kartu kurs savanorystės problemų sprendimų scenarijus ir pristatys įvairias praktines užduotis, skatinančias prisiimti atsakomybę, sprendžiant problemas.
Tad dalyvių kiekis ribotas.
MOKYMAI IR VAIŠĖS NEMOKAMAI

✈ TEORINIAI IR PRAKTINIAI SAVANORYSTĖS MOKYMAI

🕙Vyks 2019-11-23 15:00  – 19:30val.

🏠Kapsų g. 11, Kaunas

ir

🕙Vyks 2019-11-30 11⁰⁰ – 15⁰⁰ val.

🏠Raseinių g. 26, Kaunas

Projektą Kalėdinį kartų solidarumo martoną „Jaunimas senjorams“ finansuoja Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dėl registracijos į veiklas bei išsamesnės informacijos kreiptis į socialinį darbuotoją Vytautą Nomeiką
tel. 864876232 arba
el. p. nomeikiukas@gmail.com

VASAROS STOVYKLA „Myliu tave, Lietuva“ BAIGĖSI

LPF “Gyvenimo vartai” š.m. liepos 8-13 d. organizavo patriotinio ugdymo stovyklą „Myliu tave, Lietuva“.
Stovyklą iš dalies finansavo Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“.

KODĖL PASIRINKTA BŪTENT TOKIA TEMA?

„Tema pasirinkta neatsitiktinai,-teigia stovyklos organizatorius Simonas Streikus,-Lietuva išgyvena demografinę krizę. Kenčia ne tik nuo didelės emigracijos, bet ir nuo mažėjančio gimstamumo. Prognozės labai liūdnos, tačiau valdžia nesiima jokių rimtesnių priemonių. Švietimo sistema merdi, mokytojai gauna žmogaus orumo neatitinkančius atlyginimus, daugelis mokyklų susiduria su gerų mokytojų trūkumu. Ir Ugdymo turinyje retai įtrauktos patriotinės vertybės. Tokioje situacijoje organizuota stovykla garsiai ir tvirtai sako, kad nepaisant visų blogybių „mes mylime tave, Lietuva“!“

 

KOKIU BŪDU SKATINOTE VAIKUS PAMILTI LIETUVĄ?

“ Visų pirma, aš, kaip organizatorius, turiu pabrėžti, kurti pilnavertišką Lietuvą – Lietuvos piliečių pareiga. Tad mūsų tikslas ir buvo: ugdyti vaikų ir jaunimo meilę Lietuvai, padėti suprasti, kad Lietuva yra nuostabi valstybė, o svarbiausia – mes patys ją kuriame.

Pirma stovyklos diena buvo skirta dalyvių susipažinimui, komandinio darbo įgūdžių ugdymui, buvimo kartu džiaugsmui atrasti. Antroje stovyklos dienoje koncentravomės į Lietuvos gamtos grožį. Rodėme kaip reikia ja rūpintis, prižiūrėti. Šią dieną dalyviai gavo neįprastą nuotykį – žygiavo po pelkę, dalyvavo Kauno marių regioninio parko direkcijos viktorinoje, kūrė vakarinį laužą. Trečiąją dieną dalyviai vyko į Liaudies buities muziejų ten pažino unikalią Lietuvos kultūrą, papročius. Ketvirtąją dieną vaikai mokėsi amatų, gilinosi į skirtingas profesijas, lankėsi Etnokosmologijos muziejuje, dėliojo savo ateities planus. Penktąją dieną gilinomės į didingą Lietuvos istoriją. Vaikai vyko į Anykščių rajoną, aplankė Šeimyniškėlių piliakalnio ekspoziciją, Partizanų parką. Sekančią, šeštąją, dieną vaikai svajojo apie Lietuvos ateitį, kūrė jos projektus, rašė laiškus naujai išrinktam prezidentui. Kūrė palinkėjimus Lietuvai ant popierinių laivelių ir juos plukdė Nemunu. “

AR MANOTE, KAD STOVYKLA PAVYKO?

„Atsižvelgiant į dalyvių apklausą vaikams stovykla labai patiko. Taip pat tėvų atsiliepimai buvo labai  nuoširdūs ir teigiami. Daug kas domėjosi, ar kitais metais bus tokia stovykla. Galiu drąsiai atsakyti – jau, ką tik pasibaigus stovyklai, turime nemažai idėjų ir dėl didelio susidomėjimo tikrai planuojame kurti panašią stovyklą vaikams.“

 

Ačiū visiems prisidėjusiems prie stovyklos organizavimo!

Stovyklos partneriai: Palemono vaikų dienos centras, Arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas

Dalini rėmėjai: Kauno miesto savivaldybė

http://www.gyvenimovartai.eu/wp-content/uploads/2014/03/1.INICIAT.KAUN_.png