LPF „Gyvenimo vartai” laimėjo 2022 metų NVO Fondo konkursą ir vykdys organizacijos institucinio stiprinimo projektą

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ lapkričio mėnesį pasirašė sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei pradėjo vykdyti projektą „Labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. lapkričio 4 d. potvarkį Nr. A3-146 per Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondą „Gyvenimo vartų“ gebėjimams stiprinti skirs 23,8 tūkst. eurų.

Pagrindiniai įgyvendinamo projekto „LPF „Gyvenimo vartai” institucinių gebėjimų stiprinimas“ tikslai – stiprinti labdaros ir paramos fondo institucinius gebėjimus, kelti teikiamų paslaugų kokybę, didinti finansinį tvarumą ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Tarp projekte numatytų veiklų – supervizijų organizavimas, darbuotojų kompetencijų kėlimas, naujų savanorių įtraukimas, aktyvi fondo „Gyvenimo vartai“ veiklos sklaida žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Didelis dėmesys bus skiriamas ir 2022 metais įkurtam naujam socialiniam verslui – Kaune, Kapsų g. 11 veikiančioms medžio dirbtuvėms „Auksinės rankos“. Joms numatyta sukurti interneto parduotuvę – papildomą fondui pajamų šaltinį ir efektyvų integravimo į darbo rinką įrankį.

Numatoma, kad be labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“, į institucinių gebėjimų stiprinimo veiklas projekte bus įtraukti ir partneriai iš Kauno miesto – Motinos ir vaiko labdaros ir paramos fondas „Aušta”, teikiantis kompleksines paslaugas vienišoms mamoms Kaune; VšĮ „Kartu stipresni” , kurios dėmesio centre – socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos psichikos sveikatos problemas išgyvenantiems asmenims ir jų šeimos nariams; o taip pat Kauno miesto Neįgaliųjų draugija, kuri teikianti visapusę socialinę pagalbą sprendžiant neįgaliųjų ir jų šeimų problemas bei paramos fondas „Rigra“, kuris Kauno mieste užtikrina kompleksines socialines paslaugas priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims ir jų artimiesiems, o taip pat dirba socialinės atskirties mažinimo ir visuomenės švietimo srityje. 

„Projekto dėka aktyvios Kauno NVO ne tik planuoja bendras veiklas, bet ir kuria veiksmingą aljansą, kuris būtų pasirengęs padėti skirtingoms socialiai jautrioms visuomenės grupėms. Ruošiame ir naujas socialines paslaugas bei plėsti savo veiklą. Stiprėdami mes tampame pasirengę, bendradarbiaudami su savivaldybe, teikti socialines paslaugas visoms toms visuomenės grupėms, kurioms jų labiausiai reikia“, – sako projekto lyderio – labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo vartai“ įkūrėjas ir vadovas Giedrius Žukas.

Projektą finansuoja Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.