2022 m. įgyvendinamas projektas „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui“

Žaliakalnio seniūnijoje veikiančių ir su jaunimu dirbančių NVO ilgametė praktika rodo, kad daugiau nei 30 proc. visų jaunuolių patiria diskriminaciją dėl amžiaus ir turi sunkumų konkuruoti darbo rinkoje todėl, kad turi žemus profesinius gebėjimus ir neturi darbo patirties. Kuriant projektą, sutarta, kad šioms problemoms spręsti padėtų kompleksinės veiklos – neformalus švietimas, informavimas, konsultavimas, darbinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje bei kita pagalba įsidarbinant.

Todėl per 2022 m. įgyvendindami projektą siekėme sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojams, įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą.  Dalyviai buvo konsultuojami ir įgyjo žinių bei patirties kaip praktiškai atlikti statybos ir remonto srities darbus ar teikti konsultavimo, pagalbos namuose ir vaikų priežiūros srities paslaugas.

Į projektą buvo įtraukti 36 darbingi, bet ekonomiškai neaktyvūs Žaliakalnio gyventojai (16-29 m.).

Projektas buvo finansuojamas: Europos socialinio fondo

Projekto įgyvendinimo partneris VšĮ „Kartu stipresni“