Projektas „Renkuosi gyvenimą“

Projektas „Renkuosi gyvenimą“

 

Norime jums, skaitytojai, pristatyti projektą „Renkuosi gyvenimą“, kurio tikslas padėti vaikams mokytis tikslingai reikšti teigiamas ir neigiamas emocijas bei pozityvius ir negatyvius patiriamus jausmus, prasmingai ir turiningai leisti laisvalaikį be alkoholio ir psichotropinių medžiagų.

Projektas „Renkuosi gyvenimą“ buvo vykdomas LPF „Gyvenimo vartai“ kartu su VŠĮ „Psichologinių idėjų namai“. Projekte dalyvavo vaikai iš vaikų dienos centrų: VDC „Vaikų stotelė“, Palemono vaikų dienos centras, Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vaikų gerovės klubas „Centriukas“ ir VDC „Tavo galimybė“.

Projektas prasidėjo kovo mėnesį ir buvo skirtas vaikų dienos centrų vaikams, kuriems reikalinga specialistų psichologinė ir socialinė pagalba. Užsiėmimai su vaikais buvo vedami vaikų dienos centruose VDC „Vaikų stotelė“, Palemono vaikų dienos centras, Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vaikų gerovės klubas „Centriukas“ ir VDC „Tavo galimybė“.

Kaip pastebi karjeros specialistė Monika Valentaitė ir psichologė Karolina Jasiūnaitė, pirmųjų susitikimų metu didelė dalis dienos centrų vaikų rodė socialinių įgūdžių stygių, sunkiai gebėjo koncentruoti dėmesį, komplikuotai reiškė patiriamus jausmus bei emocijas, jiems buvo sunku priimti bendraamžių nuomonę.

Vedant individualias konsultacijas pastebėtas teigiamas pokytis – vaikai tapo laisvesni, mažiau susikaustę, sumažėjo baimė būti savimi. Teigia, kad po šių asmeninių konsultacijų vaikai labiau stengėsi kalbėt apie savo jausmus, dalintis kasdieniais sunkumais, juos analizuoti, ieškoti sprendimo būdų problemoms, su kuriomis susiduria vaikų dienos centre, mokykloje, šeimose ar kitose vietose.

Grupinių susitikimų metu pastebėta – vaikai geriau išlaiko dėmesį, mokosi bendradarbiauti, klausytis, išgirsti ir suprasti vienas kitą, ugdėsi savikontrolės ir konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžius.

Svarbus aspektas, kurį pamini karjeros specialistė M. Valentaitė, jog pradėjus užsiėmimus su vaikais dienos centruose buvo susidurta su žema vaikų motyvacija lankyti projekto „Renkuosi gyvenimą“ veiklas, nes galbūt dauguma vaikų iki šio projekto neturėjo panašios patirties, kuri jiems buvo suteikta individualių ir grupinių konsultacijų metu. Specialistės pastebi, artėjant projekto pabaigai, buvusį pasipriešinimą pakeitė stiprėjantis santykis su vaikais – tokiu būdu susidurta su nauju iššūkiu – atsisveikinimu su jais, nenutraukiant to ryšio, kuris taip sunkiai sukurtas, o užbaigiant jį, leidžiant vaikams suprasti natūralius kontakto ciklo procesus bei gebėti racionaliai į juos reaguoti.

Paskutinė projekto „Renkuosi gyvenimą“ dalis įvyko rugpjūčio 27-29 dienomis Guostos sodyboje,  kur buvo trijų dienų stovykla „Renkuosi kurti gyvenimą“. Stovykloje dalyvavo 50 vaikų nuo 7 iki 17 metų.  Stovyklą vedė keturios vadovės, kurioms talkino 6 savanorių komanda.

Šios stovyklos metu vaikai galėjo mokytis bendrauti vienas su kitu, įvairių užsiėmimų metu pažinti save ir kitus, piešti, vaidinti, sudalyvauti, galbūt pirmoje jų gyvenime, stovyklos diskotekoje, žaisti įvairius stalo ir komandinius žaidimus, maudytis Guostos ežere bei turiningai užbaigti nuostabų metų laiką – vasarą.

Projektą „Renkuosi gyvenimą“ finansavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Dėkojame Sveikatos stiprinimo fondui už suteiktą galimybę įgyvendinti šį projektą.