2022 metų naujienos

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 2022 metų konkursas

Mūsų fondo, kurio pradinė veikla – pagalba sergantiems priklausomybėmis – projektas „LPF „Gyvenimo vartai“ institucinių gebėjimų stiprinimas” laimėjo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą. Jo tikslams pasiekti ir naujoms paslaugoms sukurti iki š.m. gruodžio LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skirs 23,8 tūkst. eurų. Daugiau apie projektą ir jame dalyvausiančius partnerius skaitykite čia.

LPF „Maisto bankas” programa

2022 metais tęsiame „Maisto banko” programos vykdymą – du kartus per savaitę daliname maisto produktus nepasiturintiems asmenims. Viso per mėnesį vidutiniškai išdaliname paramos už 3288 eurų. Paramą gauna apie 25 šeimų. Dėkojame LPF „Maisto bankas” ir visiems padedantiems savanoriams!

Projektas „Auksinės rankos” padės dabar nedirbantiems kauniečiams

Europos Socialinio fondo agentūros programos „Alternatyvių investicijų detektorius” (AID) paremtas projektas „Auksinės rankos“ sėkmingai įvykdė pirmojo 2022 m. etapo veiklas – pagelbėjome 20-čiai bedarbių iš Kauno integruotis į darbo rinką ir visuomenę. Gavę teigiamą įvertinimą, iki 2023 m. kovo mėnesio II etape sieksime padėti dar 30-čiai ilgalaikų bedarbių rasti darbą, mokymus ar mėgstamą užsiėmimą mūsų dirbtuvėse „Auksinės rankos”. Su projekto eiga galite susipažinti čia.

„Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui“

Per visus 2022 metus įgyvendinamame projekte siekėme kartu su VšĮ „Kartu stipresni” padėti suteikti profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius darbo vietoje darbingiems neaktyviems jauniems Žaliakalnio seniūnijos gyventojams. Tai – ne tik pagalba sergantiems priklausomybėmis, bet ir parama rizikuojantiems tapti ilgalaikiais bedarbiais. Iš viso tokią pagalbą per einamuosius metus jau gavo 36 asmenys.